Styrelsen

Ordförande

Britt-Marie Nyckel
Telefon: 0522–374 76, 0723–17 80 53

Vice ordförande/sekreterare

Siw Lindqvist
Telefon: 0738–49 23 12
E-post: [email protected]

Kassör

Pia Lysberg
Telefon: 0730–66 14 95
E-post: [email protected]

Ledamöter

Ann-Louise Johansson
Telefon: 0733-72 15 79
E-post: [email protected]

Björn Kilenstam
Telefon: 0705–62 03 80
E-post: [email protected]

P-O Gustafsson
Telefon: 0769–91 35 29

Maud Petersson
Telefon: 0703–27 34 46
E-post: [email protected]

Eller direkt till föreningens e-post: [email protected]