Styrelsen

Ordförande

Britt-Marie Nyckel
Telefon: 0522–374 76, 0723–17 80 53

Vice ordförande

Siw Lindqvist
Telefon: 0738–49 23 12
E-post: [email protected]

Kassör/sekreterare

Pia Lysberg
Telefon: 0730–66 14 95
E-post: [email protected]

Ledamöter

Ann-Louise Johansson
Telefon: 0733-72 15 79
E-post: [email protected]

Carin Gyllander
Telefon: 0761–18 09 55
E-post: [email protected]

Per-Olof Gustafsson
Telefon: 0769–91 35 29

Ritva Holm
Telefon: 0736–82 17 04
E-post: [email protected]

Eller direkt till föreningens e-post: [email protected]